Mewngofnodi

Caniateir defnyddwyr awdurdodedig YN UNIG i gael mynediad at y system hon. Ystyrir ceisiadau anawdurdodedig yn drosedd ac mae erlyniad yn bosibl.
Peidiwch â threfnu apwyntiad gyda'ch meddyg teulu os ydych yn meddwl y gall fod coronafeirws gennych.
 
Arhoswch gartref ac osgowch ddod i gysylltiad agos gyda phobl eraill.
Defnyddiwch y gwasanaeth coronafeirws 111 i weld a oes angen help meddygol arnoch chi.
 
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.